แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

O36...pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

.o39แผนป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์3.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

o 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2563.pdf
..o39 แผนป้องกันการทุจริต 2564.pdf