ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์

182 หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านแป้ง  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16120

โทร. 064-9350555  ( นายมุนี พวงดอกไม้ )

E-mail 17010073@singprimary.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี