การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2566

o34..การประเมินความเสี่ยง.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

036 ประเมินความเสี่ยง 2565.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

..ประเมินความเสี่ยง 2564.pdf

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf
o 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563.pdf