การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566       

6 เดือนแรก ( 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค.66 ) 

..o.24-การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร.pdf

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

...O26 การดำเนินการบริหารทรัพยกรบุคคล ผอ. 64.pdf