ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก

o16 สถิติรายงานการให้บริการ ปีงบประมาณ.pdf

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2565

บันทึกข้อความO15.pdf
o15 สถิติรายงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565.pdf

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2564

o 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2564.pdf

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2563

o 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf