รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

NEW...O13-รายงานผลการปฏิบัติงาน.pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

SAR ปฐมวัย 2564 -โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์.pdf
SAR-64-ประถมศึกษา รร.วัดกลางธนรินทร์.pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

O12 SAR 2562.pdf

ประจำปีการศึกษา 2562

SAR 2563 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์.pdf

ประจำปีการศึกษา 2563