ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566      6 เดือน ( 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66 )

o29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

o31.pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2564....pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

o31 บันทึกข้อความเรื่องการรายงาน.pdf
o31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา.pdf