สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2566

o.21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ในรายเดือน-ประจำปีงบประมาณ-2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

o.23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ในรายเดือน-ประจำปีงบประมาณ-2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

o 23 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

o23สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf