รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี  ประจำปีงบประมาณ 2565

o.22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี65.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี  ประจำปีงบประมาณ 2564

o.24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี64.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี  ประจำปีงบประมาณ 2563

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี63.pdf