แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

O19 .pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

o.21แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ65.pdf
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ2565.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

o21 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2564-ใหม่.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

o 21 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2563.pdf