การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

o35 คู่มือกรมบัญชีกลาง.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

o 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf