รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

..O12-ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565

O19ล่าสุด.pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

O19-รายละเอียดงบประมาณ-ปีงบฯ64-รร.กธร..pdf

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2563

O 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2563.pdf